βίντεο

Πρώτες ύλες Ιβερμεκτίνης

1% ένεση ιβερμεκτίνης

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

Εισαγωγή Εταιρείας

Βίντεο εταιρείας

Γραμμή Παραγωγής Ένεσης

Γραμμή Παραγωγής Premix

Φάρμακα πουλερικών