Υδατοκτηνιατρικά φάρμακα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταιυδάτινος.Αυτά τα φάρμακα γιαψάριέρχονται σε διαφορετικές δοσολογικές μορφές, συμπεριλαμβανομένωνδιάλυμα, σκόνηκαι ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναι10% σκόνη φλορφενικόλης για ψάρια, 0,5% σκόνη δικλαζουρίλης, 10% σκόνη ενροφλοξασίνης, σκόνη σύνθετης σουλφαμεθαζίνης, διάλυμα ιδοΐνης ποβιδόνης 10%,και ούτω καθεξής.