Κτηνιατρικά φάρμακα για αιγοπρόβατα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταιάλογο.Αυτά τα φάρμακα γιαορseέρχονται σε διαφορετικές μορφές δοσολογίας, όπως πόσιμο διάλυμα, bolus, ένεση, προμίγμα, διαλυτή σκόνη και ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναι1% ένεση ιβερμεκτίνης, LA 20% ένεση οξυτετρακυκλίνης, ένεση penstrep 20/20, βλωμός αλβενδαζόλης 600 mg, ένεση πολυβιταμινών, εναιώρημα λεβαμισόλης+οξυκλοζανίδης, Διάλυμα Amitraz 12,5%,προκαΐνη πενικιλίνη σκόνη για ένεσηκαι ούτω καθεξής.