Βοοειδή-κτηνιατρικά φάρμακα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταιβοοειδή.Αυτά τα φάρμακα γιαβοοειδήέρχονται σε διαφορετικές μορφές δοσολογίας, όπως πόσιμο διάλυμα, bolus, ένεση, προμίγμα, διαλυτή σκόνη και ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναι1% ένεση ιβερμεκτίνης, 5% ένεση οξυτετρακυκλίνης, ένεση τυλοσίνης, ένεση penstrep, 2500mg bolus αλβενδαζόλης, ένεση πολυβιταμινών, εναιώρημα αλβενδαζόλης 10%, πολυβιταμινούχο διαλυτή σκόνη, 0,5% επιπρινομεκτίνη που χύνεται σε διάλυμακαι ούτω καθεξής.