Βίντεο Porudcts

Πρώτες ύλες Ιβερμεκτίνης

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

1% ένεση ιβερμεκτίνης

Φάρμακα πουλερικών