Κατοικίδια-κτηνιατρικά φάρμακα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταικατοικίδια.Αυτά τα φάρμακα γιακατοικίδιαέρχονται σε διαφορετικές δοσολογικές μορφές, συμπεριλαμβανομένωνδισκίο, ένεση,ρίχνουμε πάνω στο διάλυμακαι ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναι η οξίμη της μιμπεμυκίνης και το δισκίο πραζικουαντέλης, δισκίο αλβενδαζόλης, δισκίο hyclate δοξυκυκλίνης, ένεση μελοξικάμης, ένεση ιβερμεκτίνης, διάλυμα επίχυσης αβαμεκτίνης,και ούτω καθεξής.