Πουλερικά-κτηνιατρικά φάρμακα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταιπουλερικά, συμπεριλαμβανομένων κότες, κρεατοπαραγωγής, γαλοπούλα, περιστέρι κ.λπ.Αυτά τα φάρμακα γιαπουλερικάμπες διαφορετικαλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένουαντιπαρασιτικά φάρμακα, φάρμακα αναπνευστικών ασθενειών, φάρμακα συμπληρωμάτων διατροφής και ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναι0,1% premix diclazuril, 10% διαλυτή σκόνη φουμαρικής τιαμουλίνης, σκόνη διαλυτή αμπρόλιο, σκόνη αναμνηστικού πουλερικών, σκόνη ενίσχυσης biroiler, πόσιμο διάλυμα ενροφλοξασίνης 10%, δισκίο οξυτετρακυκλίνης 100 mgκαι ούτω καθεξής.