Χοιροκτηνιατρικά φάρμακα

  • πανό 1
  • bnaner2
  • πανό 3
  • Banner 4
  • Banner 5
Ακολουθούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα οποία μπορεί να συνταγογραφούνταιχοίρους ή χοίρους.Αυτά τα φάρμακα γιαχοίροςμπες διαφορετικαλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένουαντιπαρασιτικά φάρμακα, φάρμακα αναπνευστικών ασθενειών, φάρμακα συμπληρωμάτων διατροφής και ούτω καθεξής, τα δημοφιλή προϊόντα είναιπρομίγμα ιβερμεκτίνης, προμίγμα φουμαρικής τιαμουλίνης, διαλυτή σκόνη υκλάτου δοξυκυκλίνης, ένεση HCL οξυτετρακυκλίνης 10%, ένεση ενροφλοξασίνης 10%, βλωμός φαινβενδαζόλη+ιβερμεκτίνη, πρόσθετο ζωοτροφών ALLIKEκαι ούτω καθεξής.